Hirdetés

2024. július 12. (péntek) Izabella, Dalma

Baja

2020. 05. 15. 12:25:15

TÁJÉKOZTATÓ

A Baja Energetika Kft. - mint távhőszolgáltató - kintlévőség-kezelési tevékenysége kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszi:

A Baja Energetika Kft. a távhő-számlát nem, vagy fizetési határidőn túl fizető lakossági felhasználók számára 2020. április 16-án Tájékoztató levelet küldött minden hátralék fizetési felszólításról (hátralékos számlatartozás + postaköltségek + kamat).

Ezt követően a Baja Energetika Kft. 2020. május 12-én a továbbra sem, vagy részlegesen (pl. költségek + kamattartozást nem) teljesítő lakossági felhasználó részére Fizetési felszólítás tárgyú levelet küldött, mely tartalmazta a lakossági felhasználó továbbra is fennálló összes hátralék összegét. Ez az összeg természetesen nagyobb, mint az eredeti hátralékos számlatartozás, ugyanis már tartalmazza a nem, vagy késedelmes teljesítés okán felmerült, hatályos jogszabály által elszámolható költségeket is (fizetési felszólítás(ok) postaköltsége + kamatok).

Fentiek miatt a teljes hátralék rendezése érdekében indokolt a fizetési felszólítással egy időben megküldött befizetési csekken feltüntetett összeg megfizetése.

Amennyiben a fizetési felszólításban szerepel „Bírósági ügy tartozás” tétel is, úgy az tájékoztató adatként került feltüntetésre, az nem tartozik bele a felszólított tartozásba.

Továbbá a megküldött fizetési felszólítás tartalmazza a „továbbra-sem-teljesítés” esetére a további jogi következményeket, úgy mint:

- fizetési meghagyási eljárás,

- végrehajtási eljárás (jövedelem letiltás, ingósság foglalás, ingatlan árverés),

mely eljárások további költségeket rónak a nem, vagy részlegesen teljesítő felhasználók számára.

A Baja Energetika Kft. ügyfélszolgálata minden esetben készséggel áll rendelkezésre, tisztelettel kéri és várja T. Felhasználók felmerülő kérdéseit.

Baja, 2020. május 15.

Baja Energetika Kft.