Hirdetés

2019. november 14. (csütörtök) Aliz

Baja

2019.10.07. 11:18:23

Elindult a fűtés

A Baja Energetika Kft. 2019.10.04-én pénteken a Baja Újvárosi Lakótelepen elindította a távfűtést – tekintettel Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) sz. rendeletének 8.§-ban foglaltakra -, azaz minden társasházi hőközpontnál rendelkezésre áll a távhő. Fűtési igény szerint a társasházi hőközpontokban a lakóközösség döntése alapján indítható a fűtés (társasházi fűtési rendszer felülvizsgálata, légtelenítése után szekunder fűtési szivattyúk indítása). Amennyiben ehhez szolgáltatói közreműködés, segítség szükséges, úgy írásban jelezzék a Szolgáltató felé.

Baja Energetika Kft.

Bajai évforduló

2012.08.21. 15:04:48

1921. augusztus 21-én Baja újra csatlakozott a Magyar Királysághoz

Az I. világháborút lezáró események után Baja és környéke gyakorlatilag szerb megszállás alá került. 1918. november közepén szerb katonaság szállta meg a várost, birtokba vették a középületeket, átvették a közigazgatás irányítását. Az Újvidéken székelő vajdaság a város irányítására főispánt állított Vojnics Tunics szabadkai ügyvéd személyében, aki a városi tisztviselőktől hűségesküt követelt meg, ellenkező esetben felfüggesztéssel fenyegette meg őket.

Bajai évforduló

2012.07.23. 10:24:01

1986. augusztus 3-án hunyt el a bajai amatőr színjátszás alapítója, kiemelkedő alakja, Rábl Béla

Rábl Béla 1907-ben született Baján Apja Rábl Dániel bádogos kisiparos volt, anyja Borkovics Erzsébet.

A fiatal Béla iskoláit Baján kezdte, két évet járt gimnáziumba is, de jobban érdekelte a sport, mint a tanulás. Ezért polgári iskolába folytatta tanulmányait, közben a bajai Turul Sportkör labdarúgócsapatát erősítette. Édesapjától tanulta el a mesterségbeli fogásokat és lett bádogos és vízvezeték szerelő.

Bajai évforduló

2012.06.07. 10:20:37

1959. június 10-én halt meg Meskó Zoltán politikus, Baja egykori főispánja

Meskó Zoltán 1883. március 12-én született Baján. Apja városi tanácsnok volt, aki fiát a katonai pályán indította el. Meskó Zoltán a cseh Morvafehértemlom Lovassági Hadapródiskolájában kezdte meg tanulmányait, majd a bécsi Műszaki Katonai Akadémiára került. 1904-ben avatták hadnaggyá, de 19010-ben megvált az egyenruhától, szolgálaton kívüliként a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél vállalt munkát. Az I. világháború kitörésekor ismét bevonult és az olasz fronton teljesített szolgálatot, többször kitüntették.

Bajai évforduló

2012.05.31. 11:37:40

1827. május 31-én született Czirfusz Ferenc tanár

1827-ben Lovászpatonán, a család legkisebb gyermekeként látta meg a napvilágot Czirfusz Ferenc. Apja 1831-ben meghalt, édesanyja egyedül nevelte az öt testvért. Iskoláit Ugodon kezdte, majd – mivel édesanyja papnak szánta – Pápán és Székesfehérváron járt gimnáziumba, később Szombathelyre került, itt filozófiát és bölcsészetet tanult. 1847-ben jelentkezett Veszprémbe, de nem vették fel a papi kurzusra, így visszament Szombathelyre.

1848-ban ifjonti hevülettel jelentkezett Csány László kormánybiztos nemzetőr-csapatába, de az év decemberében katonai szolgálatra alkalmatlannak találták és leszerelték. A leszerelés után Pápára került, az Esterházy-uradalom kormányzójának, Bezerédj Mihály gyermekeinek lett a nevelője, tanítója. Pápán 1852-ig tartózkodott, majd tudomást szerzett arról, hogy a baja város tanács pályázatot írt ki főgimnáziumi tanári állásra és jelentkezett erre a posztra. A bajai királyi nagygimnáziumot ekkor vette át a város és fejlesztette nyolcosztályos, katolikus jellegű iskolává.

Bajai évforduló

2012.05.18. 15:25:57

1909. május 19-én született Baján ifj. Éber Sándor festőművész

Éber Sándor iskoláit Baján végezte. Első „mestere” édesapja volt, tőle leste el az első művészi fogásokat. Atyja barátai, pártfogói közé tartozott Nagy István és Telcs Ede is.

1927-ben felvételt nyert a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Rudnay Gyula tanítványa volt. A főiskola elvégzése után 1931-ben a római Collegium Hungaricum ösztöndíjasa lett.

Olaszországból hazatérve a bajai gimnáziumban vállalt rajztanári állást, közel 40 éven át tanított ezután rajzot és művészettörténetet (III. Béla Gimnázium, Tanítóképző).