Hirdetés

2020. július 13. (hétfõ) Jenő

Baja

2018.11.20. 14:52:11

A Baja Energetika Kft. közleménye

Baja Energetika Kft. Távhővezetéki csőrekonstrukció 2017-2018. év.
Közbeszerzési eljárást követően a Baja Energetika Kft. beruházásában 2017. év július hónap-ban megkezdett távhő csőrekonstrukciós munkálatai 2018. október 19. napjával befejeződtek.

Részletek:

A távhővezeték nyomvonala megegyezik a korábbi nyomvonallal - meglévő vasbeton védőcsatornában vezetve azzal a változtatással, hogy a fűtési szekunder rendszer helyett primer távvezetéki rendszer látja el a laképületeket, társasházakat – egyrészt energiahatékonysági szem-pontból megszűntetve a korszerűtlenné vált szekunder távfűtési rendszert, másrészt egységessé, szabályozhatóvá téve a bajai távhőrendszert.

A Baja Energetika Kft. fűtési szekunder távhővezeték rendszere közel 40 éve épült, a vezetékhálózat számos helyen korrodált, a hőszigetelés rossz hatásfokú és hiányos volt. A vezeték-hálózat keresztmetszete helyenként túlméretezetté vált az időközben energiatakarékossá átalakított társasházi fűtésrendszerek következtében („panelprogram”, „otthon melege program” - a lakótömbök, társasházak nagy része felújított, új hőközponttal rendelkezett – távfűtés szem-pontjából tercier körrel működtetve).

A lakótömbök kisebbik része felújításra szoruló, szabályozatlan, egycsöves, átkötő-szakaszos rendszerű fűtés. Ezen lakótömbök, társasházak is új, primer hő fogadására alkalmas szolgálta-tói hőközpontokkal kerültek ellátásra.

A megvalósított távfűtési rendszerben a hőközvetítő közeg az év minden napján keringhet, így lehetőség van a klasszikus fűtési időszaktól (október 15. – április 15.) eltérően hőközponton-ként (jellemzően 30db lakásonként) eldönteni, hogy kívánják-e a lakók a társasházban kiépített szekunder fűtőköri szivattyút bekapcsolni, vagy sem. Ezen túlmenően a társasházakhoz eljuttatott primer energia meglétével lehetővé vált a meglévő használati meleg-víz (HMV) hálózat rekonstrukciója, azaz a nagy szolgáltatói hőközppontokból való cirkuláció megszűntetése, annak társasházakba, társasházi tömbökbe való áthelyezése kisebb egységek kiépítésével, tervezetten 2019. évben megkezdve.

A munkálatok 3db fűtési kört érintettek az Újvárosi lakótelepen, a jelenleg is meglévő 302 – 317 – 209. sz. hőközpont fogyasztói alapján. 2017. évben a 209. és 302. sz., 2018. évben a 317. sz. nagy szolgáltatói hőközpontok ellátási területei kerültek rekonstrukcióra.

A mintegy 2,5 km hossznyi új csővezeték hálózat megfelel az elérhető legjobb technika fel-tételeinek, az alkalmazott cső előszigetelt, jelzőeres acél csővezeték DN40-DN200 méretek között.

Műszaki adatok

Fűtési hőfoklépcső

A rendszer korábbi névleges hőfoklépcsője 110/70°C volt, amit kizárólag a szekunder fűtési rendszer üzemeltetési paraméterei indokoltak.

A „panelprogramos”, „otthon melege” programokban felújított lakótömbök névleges fűtési rendszerének hőfoklépcsője 70/55°C ill. 65/50°C.

A közületi felhasználók primer hő fogadására alkalmas hőközpontjait korábban (2009. év) úgy tervezték, hogy a távhőszolgáltató fűtési szezonon kívül is biztosít 65-70°C előremenő hőközvetítő közeget a felhasználóknál, és ez az elmúlt 4 év tapasztalata alapján elégségesnek bizonyult.

A téli – nyári igények, valamint a szolgáltató igényeinek figyelembevételével az új, megvalósításra kerülő primer rendszeri névleges hőfoklépcső 90/50°C.

Távhővezeték rendszer nyomása

Primer rendszernyomás: max.: 8,2 bar

A fogadó hőközpontok szekunder rendszernyomása: 2,0 bar

A kivitelezés költségei

I. ütem (2017. év) = nettó 102.139.359 Ft

II. ütem (2018. év) = nettó 49.129.853 Ft

Összesen = nettó 151.269.212 Ft